Ale! Kino28, 29, 30 grudnia


28 grudnia


29 grudnia


30 grudnia

Teatr19 stycznia


10 lutego 2019

Zespół folklorystyczny „Libiążanki”

Koło Gospodyń Wiejskich W Libiążu powstało w 1945 r., natomiast Zespół Śpiewaczy „Libiążanki” został powołany w 1980 r. Członkinie zespołu czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, powiatu i województwa. Biorą udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach o randze powiatowej, a także i wojewódzkiej. Dwa razy w nagrodę występowały w Polanicy Zdroju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w konkursach śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. W lipcu 2011 r. miały okazję występu w Sejmie. Na repertuar zespołu składają się piosenki ludowe i okolicznościowe, obrzędy i scenki okolicznościowe. W zespole śpiewa 20 śpiewaczek pod okiem instruktora. KGW działa przy Libiąskim Centrum Kultury.
Kierownikiem zespołu i przewodniczącą koła od 2002 r. jest Pani Helena Marchewka.
Spotkania zespołu odbywają się
w poniedziałki w godz. 1600 – 2000  w Libiąskim Centrum Kultury.

Archiwa

Wkrótce

Kurier Libiąski


Nr 106

Archiwum